top of page

KTS giyim san. ve DıS. TıC.LTD.sTI.

 

 

 

 

 

 

 

KTS Giyim;
2017 yılında kurulmuş ; planlama, modelhane , showroom , kesim , dikim , ukp ve iş ortakları ile birlikte ; örme , dokuma ve dış giyim ürün grubu içerisinde bebek ,çocuk , kadın ve erkek hazır giyim ürünleri üretimi yapmaktadır,

Toplam 10.000m2 kapalı alanda ; İstanbul ve Elazığ / Türkiye  işletmelerinde ,500 den fazla çalışan ile  müşteri faydasını faaliyetlerinin odağına almayı temel prensip haline getirmiş firmamız işlerini her zaman motivasyon ve enerji ile yapmaktadır.

 

Üretim Kapasitemiz;

Aylık 1.000.000 - 1.200.000 adet

 

Numune Kapasitemiz;
Sezonda 10.000 adet

 

Üretim Sürelerimiz;

Yeni koleksiyonlar: 8-10 hafta / Basic modeller : 6-8 hafta / Rpt modeller : 3-4 hafta 

Services
About

KUMAŞ

Yüksek kalite bir üretimin en önemli noktasının kumaş olduğunu çok iyi biliyoruz , gerek yurt içi gerek yurt dışı doğru ve kaliteli tedarikçilerimiz ile kumaş üretimini titizlikle yapıyoruz.

MODELHANE

Konfeksiyon üretiminin mutfağı olan modelhanemizde üretim öncesi ve üretim esnası kontrollerimizi yüksek teknoloji ile harmanlayarak  uyguluyoruz.

KESİM

Maksimum verim ve minumun hata prensibi ile ürün kalitemizden taviz vermemek adına tüm parçaları meto ve tasnif  işleminden geçiriyoruz.

DİKİM

Istanbul , Elazığ  bölgesindeki toplam  10.000 m2 kapalı alanda faaliyet  gösteren kendi işletmelerimiz ve bunun dışında Türkiye içerisindeki iş ortaklarımızla birlikte kalite standartlarımızı hep daha iyi felsefesi ile sürekli geliştirerek ve yerinde kontroller yaparak konfeksiyon üretimimizi gerçekleştiriyoruz.

KALİTE KONTROL

Her bir ürünü elyaftan gelerek nihai ürün haline kadar olabilecek hataların kalite kontrolünü yaparak müşterilerimize sunuyoruz.

Portfolio

Faaliyet göstermiş olduğumuz tüm bölgelerde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ederek ; müşterilerimiz , çalışanlarımız, resmi kurumlar , sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde yerine getirmeye özen gösteriyoruz.
 

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

 

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

 

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,

 

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

 

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

 

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

 

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

 

Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

 

Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.           
 

info@ktstekstil.com

Tel :+90 0212 651 51 33
15 Temmuz mahallesi , Gülbahar caddesi ,Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokak , No:2,  Bağcılar / Istanbul / Türkiye

Contact
bottom of page